Currículum Vitae

DADES PERSONALS

Nom: Vicenç Juan

Cognom: Tomàs Montserrat

Data de naixement: 16/12/1984

Població: Inca

E-mail: vtomasr5@gmail.com

ESTUDIS REALITZATS

2001-2005 => Batxillerat de Ciències Socials (selectivitat aprovada).

2005-2007 => Cicle formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes informàtics.

2007-? => Iniciada la Enginyeria Tècnica de Informàtica de Gestió.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2007 (3 mesos) => FCT – Pràctiques a l’empresa d’en Xisco Lladó Sabater.

2010 (3 mesos) => Administrador de sistemes al Centre de Control i Coordinació de neteja del litoral a la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears.

IDIOMES

Català => Parlat i escrit: nivell alt. (Llengua nativa)

Castellà => Parlat i escrit: nivell alt.

Anglès => Parlat: nivell bàsic. Escrit: nivell mitjà.

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS

 • Coneixements avançats de:

  • Sistemes:

   • Instal·lació i configuració de Sistemes Operatius GNU/Linux (Debian/Ubuntu/Suse) i Windows Server 2003.

   • Instal·lació i configuració de servidors GNU/Linux amb Samba, Httpd, FTP, NFS, DHCP, Proxy i SSH.

   • Experiència amb eines ofimàtiques: OpenOffice i Microsoft Office.

  • Programació:

  • Disseny de software mitjançant metodologies de software i patrons de disseny per a la programació orientada a objectes.

   • Nivell elevat: ObjectPascal (Delphi), Java, C, SQL i Shell (Bash).

   • Nivell mitjà: XML, XSLT i Python.

   • Nivell bàsic: C++ (QT4) i OpenGL.

   • Experiència amb eines de control de versions com Bazaar (bzr) i Git.
  • Bases de dades utilitzades: MySQL, PostgreSQL, Firebird i Oracle.
  • Xarxes:

   • Coneixements avançats tant a nivell lògic com a nivell físic.

  • Hardware:

   • Nivell elevat de muntatge d’ordinadors, tant d’estacions de treball com de servidors.

ALTRES DADES DE INTERÈS

 • Carnet de conduir del tipus B.

Anuncis
%d bloggers like this: